วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนในดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในปี 2564 และแผนในระยะยาว
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือเรื่องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการแก้ขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของศาสนสถาน และช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป โดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์ริมถนนและรอบบริเวณวัดเพื่อให้เกิดสวยงาม
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้มีวัตถุประสงค์ในการสืบสานพระปณิธาน ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัตถุและการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 จึงสืบสานต่อพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐิน ปีละ 1 วัด
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ