ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการประกอบพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2565” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์ กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง” ที่ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี ที่ผ่านมา โดยมี นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง , นายนิรัตน์ พง์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานถึงปัญหาและการขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ 2 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียงตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเร่งรัดและมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและการทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมมอบแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ให้แก่ 7 ตำบล ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , นายอำเภอแม่แจ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ