พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งอดีตเป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ราษฎรยากจน ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6 ของการดำเนินการพัฒนา โดยในเดือนที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา จัดอบรมกลุ่มเยาวชนและแม่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีฝ้ายธรรมชาติจากเสาวรส เพกา ประดู่ หว้า และไม้ยม นอกจากนี้ ยังมีการอบรมกระบวนการแปรรูปเสาวรสเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทดลองขายในท้องตลาดได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุย รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงสนทนา NBT ภาคเหนือ ในประเด็น "เชียงใหม่พร้อมรับการประชุม APEC 2022" ซึ่งเป็นพื้นที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM3) ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม นี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ "พระราชวชิรกิจโกศล" เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ