แผนที่ฐาน
ชั้นข้อมูลของระบบ
Google Map
ค้นหาข้อมูลความสูงเฉลี่ยระดับน้ำท่วมปี 2554
และความสูงของแผนที่ จากการกำหนดขอบเขต
  
  
เลือกขอบเขตการค้นหา
   
ค้นหาข้อมูลของวัดและโบราณสถาน  
ชื่อโบราณสถาน
ค้นหาข้อมูลของโรงพยาบาล  
ชื่อโรงพยาบาล
เลือกขอบเขตการค้นหา